Psikiyatri

PSİKİYATRİ

Psikiyatri, insan psikolojisi ile ilgilenen ve ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen
uzmanlık alanıdır. Psikiyatri polikliniğimizde psikiyatri uzmanı Dr. Rahmi CİHAN klinik
görüşme, muayene, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanarak
tanı ve tedavi süreçlerini gerçekleştirmektedir. Psikiyatrik hastalıklar, farmakoterapi (ilaçla
tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi edilirler. Hafatanın belli günleri
hizmet veren psikiyatri polikliniğimiz için lütfen randevu alınız.
*18 yaş altı hasta kabulü yapılamamaktadır.
o Anksiyete bozuklukları,
o Paranoid bozukluklar (Sanrılar),
o Şizofreni,
o Somatoform Bozukluklar,
o Bipolar Bozukluk,
o Madde Kullanımı ve Bağımlılıkları,
o Uyku Bozuklukları,
o Demans,
o Kaygı Bozuklukları,
o Duygudurum Bozuklukları,
o Yeme Bozuklukları,
o Obsesif kompulsif Bozukluklar,
o Depresyonlar (Duygulanım Bozuklukları),
o Cinsel uyum sorunları ve cinsel işlev düzensizlikleri

Tıkla Ara