Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz polikliniğimizde, Genel Göz Muayenesi, Göz Hareket Bozukluklarının, Glokom, Kornea Hastalıkları, Retina Hastalıkları, Göz İçi Enflamasyonlar, Çocuk Göz Hastalıkları alanlarında  cerrahi müdahale gerektirmeyen tedavileri ve takibi yapılmaktadır.

Göz Hastalıkları Bölümümüzde Başlıca Teşhis, Tedavi ve Takip Edilen Hastalıklar

Kırma Kusurları

 • Miyopi
  Hipermetropi
  Astigmatizma
  Akomodasyon
  Ambliyopi (Göz tembelliği)

Genel Göz Muayenesinin Aşamaları

 • Görme Keskinliği Testi
  Gözlük Muayenesi
  Göz Kapaklarının Muayenesi
  Göz Kaslarının Muayenesi
  Göz Tansiyonu Ölçümü
  Biomikroskobik Muayene
  Göz Dibi Muayenesi

Göz Hareket Bozukluklarının Teşhis ve Takibi

 • Şaşılık (Göz kayması)
  Ambliyopi (Göz tembelliği)
  Nistagmus (Göz titremesi)

Glokom Teşhis ve Takibi

 • Medikal tedavi
  Glokom takipleri
  Göz içi basıncının tonometrik yöntemlerle tespiti

Kornea Hastalıklarının Teşhis ve Takibi

 • Viral ve bakteriyel hastalıklar
  Travmatik zedelenmeler
  Dejenerasyon ve distrofileri
  Kuru göz sendromu

Retina Hastalıklarının Teşhis ve Takibi

Göz İçi Enflamasyonlar Teşhis ve Takibi

 • Üveit ( İridosiklit)
  Behçet hastalığı
  Romatizmal hastalıklar

Çocuk Göz Hastalıklarının Teşhis ve Takibi

 • Kırma kusurları
  Şaşılık (Göz kayması)
  Ambliyopi (Göz tembelliği)
  Göz travmaları
  Bebeklerde kornea hastalıkları
  Glokom (Göz Tansiyonu)
  Göz sulanması (Gözyaşı kanal tıkanıklığı)
  Göz kapağı hastalıkları
  Gözde çapaklanma ve kanlanma
  Prematüre retinopatisi
  Bebeklerde göz tümörleri
  Renk körlüğü
  Nistagmus (İstem dışı göz hareketleri)
  Doğumsal katarakt
Tıkla Ara