Psikiyatri

Uzm. Dr. Rahmi Cihan tarafından hekimlik hizmetleri yürütülmektedir.

Psikiyatri, insan psikolojisi ile ilgilenen ve ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık alanıdır.Psikiyatrik hastalıkların tanısı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Psikiyatrik hastalıklar, farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi edilir. Psikiyatri kliniklerinde tanısı koyulan ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklardan başlıcaları şunlardır:
Depresyon
Bipolar Bozukluk
Anksiyete Bozuklukları
obsesif Kompulsif Bozukluk
Cinsel İşlev Bozuklukları
Şizofreni
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Madde Bağımlılığı
Sosyal Fobi
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Yeme Bozuklukları
Yas Reaksiyonları
Uyku Bozuklukları